Find en biopat eller naturopath

Hvis du vil i kontakt med en biopat eller naturopath, kan du henvende dig til Biopat- og naturopathforeningen. De kan hjælpe dig med at finde en behandler i dit lokalområde.

ViFAB anbefaler, at du vælger en "Registreret alternativ behandler" (RAB). Så er du sikker på, at biopaten eller naturopathen opfylder en række minimumskrav til blandt andet uddannelse. Samtidig har du bedre klagemuligheder, hvis du vælger at benytte en RAB-behandler.

Valg af behandler (om RAB-ordningen)

RAB-godkendt forening:

Biopat- og naturopathforeningen

Der kan være forskel på den enkelte biopats eller naturopaths speciale og valg af testmetode. Kontakt eventuelt flere forskellige behandlere for at finde én, der specialiserer sig inden for det problem, du henvender dig med.

Klagemuligheder ved brug af alternativ behandling

Biopat eller naturopath?

Titlerne "biopat" og "naturopath ibm (i biologisk medicin)" er varemærkeregistrerede®. Det betyder, at det kun er behandlere, som er uddannede på skolen "Institut for Biologisk Medicin", der må benytte titlerne.

Titlen "naturopath ibm" blev taget i brug i 2006. Behandlere der er uddannede efter 2006 kan både kalde sig naturopath og biopat. Behandlere, der er uddannede før 2006, har titlen biopat, men kan tilegne sig titlen naturopath, hvis de opdaterer deres uddannelse.