Bivirkninger og forsigtighedsregler ved Bachs Blomstermedicin

Bachterapeuter oplyser, at der ikke er nogen bivirkninger ved Bachs Blomstermedicin. Der er heller ingen risiko for fejl- eller overdosering.

De blomsterremedier, der anvendes i behandling med Bachs Blomstermedicin, indeholder kun en meget lille dosis plantestoffer, derfor er risikoen for bivirkninger og interaktion tilsvarende lille.

Spørg din læge eller en Bachterapeut, hvis du er tvivl om brug af Bachs Blomstermedicin sammen med anden medicin.

I begyndelsen af et behandlingsforløb kan klienten ifølge Bachterapeuter opleve en let forværring af sine symptomer. Det opfatter Bachterapeuter dog ikke som en bivirkning, men som en del af helbredelsesprocessen.

Alkohol

Blomsterremedierne i Bachs Blomstermedicin indeholder alkohol. Hvis klienten er på antabus eller er overfølsom over for alkohol må blomsterremedierne kun bruges udvortes.

Alkoholen bruges til at konservere blomsterremedierne.

Bachs blomsterremedier har status som homøopatiske lægemidler

De blomsterremedier, der indgår i Bachs Blomstermedicin, betragtes i lovgivningen som homøopatiske lægemidler og er omfattet af "Bekendtgørelse om homøopatiske lægemidler".

Det betyder, at man ikke må angive, at Bachs blomsterremedier har en virkning. I modsætning til almindelige lægemidler er der heller ingen registrering af bivirkninger og interaktion i forbindelse med brug af blomsterremedierne.

Homøopatiske lægemidler