Gode råd hvis du vil finde en Bachterapeut

I Danmark findes der i øjeblikket ingen brancheorganisationer for Bachterapeuter, som kan henvise dig til en terapeut.

Hvis du har kontakt til en alternativ behandler, som praktiserer Bachterapi, er det en god ide at spørge ind til terapeutens uddannelse og faglige baggrund. Der kan være forskel på, hvilken uddannelse terapeuterne har.

Kontakt eventuelt flere Bachterapeuter for at finde én, der specialiserer sig inden for det problem, du henvender dig med.

"Bachterapeut registreret i Dr. Edward Bach Fonden"

En "Bachterapeut registreret i Dr. Edward Bach Fonden", er en terapeut, der har taget en taget en uddannelse, der opfylder de kriterier, der er fastlagt af den internationale Dr. Edward Bach Foundation.

Se listen over "Bachterapeuter registreret i Edward Bach Fonden" i Danmark:

Danske Bachterapeuter registreret i Edward Bach Fonden

Du kan også læse mere om Dr. Edward Bach Fonden på den danske afdelings hjemmeside:

The Bach Centre i Danmark

Center for Alternative Sundhedsuddannelser (CASU) uddanner Bachterapeuter registreret i Dr. Edward Bach Fonden. Du kan læse mere om Bachs Blomstermedicin på CASUs hjemmeside:

CASU

Hvis du vil klage over en Bachterapeut, der er registreret i Dr. Edward Bach Fonden, har du mulighed for at klage over terapeuten til den internationale Dr. Edward Bach Foundation: 

The Bach Centre

Læs mere om klagemuligheder ved brug af alternativ behandling:

Klagemuligheder