Brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Den 1. juni 2004 trådte lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere i kraft. Loven giver alternative behandlere, der opfylder nærmere fastsatte krav mulighed for at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).

Du skal være opmærksom på, at RAB-loven i 2014 af myndighederne er blevet præciseret i den forstand, at autoriseret sundhedspersonale IKKE kan være registeret under RAB-ordningen. Dette var ikke hensigten med loven, men indtil politikerne evt. beslutter noget andet, kan fx en sygeplejerske ikke have autorisation og samtidig kalde sig fx ”RAB-registreret zoneterapeut”. Læs mere her.

Læs detaljer om ordningen hos Styrelsen for patientsikkerhed