Healing og brug af chakra og aura

Det er udbredt blandt healere at arbejde med chakraer og aura. Oprindeligt er der tale om to selvstændige teorier med forskellig historisk baggrund. I dag er det dog almindeligt blandt healere at kombinere de to teorier.

Chakraer

Teorien om chakraer stammer fra det traditionelle indiske medicinske system ayurveda.

Chakraer opfattes blandt andet i healing som kroppens energicentre, hvori energi opfanges, videresendes og skaber det energifelt om kroppen, der kaldes aura.

De fleste healere, som arbejder med chakraer, mener, at mennesket har syv chakraer langs kroppens midterlinje. Via disse chakraer mener healeren at kunne påvirke den fysiske krop, følelser og tanker. Forskellige symptomer er i denne forståelse udtryk for, at en eller flere chakraer er ude af balance.

Chakra

Aura

Ifølge healere er auraen et energifelt, som omgiver den menneskelige krop. Auraen består af fire lag:

  • Det æteriske lag, som repræsenterer det fysiske legeme
  • Det astrale lag, som repræsenterer følelser
  • Det mentale lag
  • Det åndelige/spirituelle lag.

Auraen afspejler ifølge healere det enkelte menneskes helbredstilstand og afslører ubalancer i energien i kroppen. Healere bruger derfor sansning af aura som et redskab til at vurdere en persons helbred, og hvor behandlingen skal sætte ind.

Healere, som arbejder med aura og chakraer, fortæller, at de enten kan se disse energier eller sanse dem med hænderne. Sansning af aura har været brugt af healere siden 1800-tallet.

Aura