Alternativ behandler - definition

Vi bruger begrebet ”alternativ behandler” om en person:

  • Der udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen
  • Som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed eller er omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet.

Denne definition af begrebet ”alternativ behandler” er fra ”Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere”:

Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Registreret alternativ behandler

En ”registreret alternativ behandler” er en alternativ behandler, der har fået tilladelse til at benytte den beskyttede titel ”registreret alternativ behandler” eller ”RAB” indenfor et fagområde f.eks. RAB-zoneterapeut.

For at opnå denne tilladelse skal behandleren:

  • Opfylde nogle minimumskrav til uddannelse og klinisk praksis
  • Være medlem af en brancheorganisation, som Sundhedsstyrelsen har godkendt til at registrere alternative behandlere efter RAB-ordningen.

Valg af behandler (om RAB-ordningen)