Forskellige definitioner af alternativ behandling

Definitionen af ”alternativ behandling” er forskellig fra land til land. I nogle lande udspringer definitionerne direkte eller indirekte fra lovgivningen. Det gælder f.eks. for Danmark og Norge. I andre lande som USA og Australien defineres ”alternativ behandling” ud fra, hvordan behandlingen bruges. Om behandlingen bruges som et alternativ dvs. i stedet for behandlingen i det etablerede sundhedsvæsen.

Her kan du læse mere om definitionerne af ”alternativ behandling” og deres forskelle.

Danmarks og Norges definitioner

Den danske og den norske definition af alternativ behandling har samme fokus. I Danmark og Norge bruger vi begrebet ”alternativ behandling” om:

  • Behandlingsformer udført af behandlere, der ikke er autoriserede sundhedspersoner. 
  • Behandling udført af autoriserede sundhedspersoner, men som er baseret på metoder, der hovedsagligt bruges uden for sundhedsvæsenet. Behandlingen skal kunne udføres af personer uden sundhedsfaglig autorisation.

Definitionerne fra Danmark og Norge fokuserer på, hvem der kan udføre behandlingen, og om metoderne hovedsageligt bruges i eller udenfor sundhedsvæsenet. Du kan læse en uddybning af den danske definition af alternativ behandling her:

Dansk definition af alternativ behandling

Ifølge de danske og norske definitioner er det stadig alternativ behandling, selvom behandlingen bruges sammen med konventionel behandling - også i det offentlige sundhedsvæsenet.

I Norge defineres ”alternativ behandling” direkte i norsk lovgivning:

Den norske "Lov om alternativ behandling av sykdom mv."

Dansk lovgivning definerer ”en alternativ behandler”. Definition af alternativ behandling udspringer indirekte heraf – det er den behandling, som den alternative behandler kan og må udføre.

Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

USA's og Australiens definitioner

Definitionerne fra USA og Australien fokuserer derimod på, om behandlingen bruges i stedet for konventionel behandling. Det vil sige, at hvis f.eks. akupunktur bruges i stedet for konventionel behandling, så er det alternativ behandling.

Bruges det sammen med konventionel behandling, så er det ikke alternativ behandling men komplementær behandling.

Ifølge definitionerne fra USA og Australien er det altid konventionel behandling, hvis behandlingen udføres af autoriserede sundhedspersoner.

Her kan du læse de norske, amerikanske og australske definitioner af alternativ behandling:

Andre landes definition af alternativ behandling

WHO's definitioner

Verdenssundhedsorganisationen, WHO (World Health Organization), skelner mellem alternativ behandling og et lands traditionelle medicinske system.

Alternativ og komplementær behandling defineres af WHO som:

”en bred vifte af sundhedsydelser og praksis, der ikke er en del af landets egen tradition og ikke er integreret i det dominerende sundhedssystem.”

Det betyder, at WHO’s definition fokuserer på to punkter:

  • Behandlingens kulturelle oprindelse
  • Hvor udbredt behandlingen er i landets offentlige sundhedsvæsen.

Efter WHO's definition vil akupunktur være alternativ og komplementær behandling i Danmark, fordi akupunktur ikke er en del af vores kulturelle oprindelse og ikke er integreret i vores sundhedssystem. I Kina vil akupunktur derimod ikke være alternativ behandling, fordi det er en del af landets egen tradition. Akupunktur vil ifølge WHO være et traditionelt medicinsk system i Kina.

Læs mere om WHO's definition af "alternativ behandling" og af begrebet "traditionelle medicinske systemer", som netop fokuserer på behandlingssystemernes kulturelle oprindelse:

WHO: Traditionel medicin og alternativ behandling