Kategorisering af alternative behandlinger

Af praktiske årsager inddeles alternative behandlingsformer ofte i kategorier, f.eks. når myndigheder udarbejder love og regler, i litteraturen eller forskningen. Her kan du læse om nogle af de oftest anvendte kategoriseringer.

Kategorisering i danske love og regler

I Danmark inddeles de alternative behandlingsformer ofte i forbindelse med offentlige regler (f.eks. RAB-registrering) og love (f.eks. Lægemiddelloven) i følgende tre kategorier:

 • Behandlingsformer som udføres af en alternativ behandler
 • Naturlægemidler, kosttilskud, plantelægemidler og lignende
 • Selvhjælpsteknikker og træningsformer.

Behandlingens fokus afgør kategori

I litteraturen og i forskningen bruges ofte en kategorisering, som tager udgangspunkt i, hvad behandlingsformen primært fokuserer på. Her indeles behandlingsformerne i fire kategorier:

 • Krop – sind
 • Biologiske processer
 • Berøring og manuel manipulation af kroppen
 • Energier

Krop – sind
Denne kategori omfatter de alternative behandlingsformer, som fokuserer på at bruge tanker og sind til påvirke kroppen og sundheden f.eks.:

 • Behandlingsformer, hvor en behandler deltager. Det kan f.eks. være guidet meditation og visualisering eller musikterapi hos en behandler
 • Selvhjælpsteknikker som f.eks. åndedrætsøvelser, meditation, bøn og musikterapi, som udføres uden behandlerdeltagelse
 • Træningsformer som f.eks. tai chi og yoga.

På engelsk anvendes begreberne ”body-mind practices” eller ”body-mind medicine” om denne kategori af behandlingsformer.

Biologiske processer
Til denne kategori hører behandlingsformer, som fokuserer på at bruge kroppens egne biologiske processer aktivt i behandlingen. Her er kost, diæter samt forskellige former for naturmedicin og kosttilskud væsentlige dele i behandlingen.

Ernæringsterapi, phytoterapi, biopati og naturopati er eksempler på behandlingsformer, der fokuserer på biologiske processer.

Berøring og manuel manipulation af kroppen
Denne kategori omfatter behandlingsformer, som bruger berøring, tryk o.lign. til at påvirke patientens helbred. Fælles for disse behandlingsformer er opfattelsen, at forstyrrelser et sted i kroppen har indflydelse på andre funktioner. Ved at behandle det pågældende sted mener behandleren at kunne påvirke kroppens øvrige organer og funktioner.

Zoneterapi er et eksempel på en manuel behandlingsform. Teorien bag zoneterapi er, at der er en sammenhæng mellem punkter på fødderne og kroppens organer. Ved hjælp af tryk på fødderne mener zoneterapeuten at kunne påvirke organerne og genoprette kroppens balance.

Kranio-sakral terapi og de forskellige former for massage er andre eksempler på manuel behandlingsformer.

Energier
Til denne kategori hører behandlingsformer, der bygger på opfattelsen, at mennesker, dyr og ting, som f.eks. sten, er omgivet af energier, der kan påvirkes. Behandlingens fokus er at bruge disse energier til at påvirke patientens energier eller energisystem ved at:

 • Kanalisere udefrakommende energi, som f.eks. energi fra Universet, Gud eller andet
 • Tilføre vibrationer fra et produkt, som f.eks. Bachs blomstermedicin, homøopatisk medicin eller forskellige sten.

Formålet med behandlingen er at bringe energisystemet tilbage i balance og dermed påvirke patientens helbred.

Healing, Bachs blomstermedicin, homøopati er eksempler på energibaserede behandlingsformer.

Oprindelsen afgør kategori

Verdenssundhedsorganisationen, WHO (World Health Organization) kategoriserer og definerer behandlingsformerne ud fra, hvor de stammer fra. Denne kategorisering er dog hverken udbredt i praksis eller litteraturen.

WHO - Traditionelle medicinske systemer