Bivirkninger og forsigtighedsregler ved klassisk homøopati

Et homøopatisk lægemiddel indeholder kun en meget lille dosis indholdsstof udover hjælpestoffer som f.eks. alkohol eller vand. Derfor er risikoen for bivirkninger og interaktion med andre lægemidler tilsvarende lille. Det kan dog ikke afvises, at der kan opstå bivirkninger eller interaktion ved homøopatiske lægemidler.

Ifølge klassiske homøopater kan klienten i begyndelsen af et homøopatisk behandlingsforløb opleve en midlertidig og kortvarig forværring af sine symptomer eller helt nye forbigående følelsesmæssige, mentale eller fysiske symptomer. Klassiske homøopater ser som udgangspunkt dette som en del af helbredelsesprocessen.

Ifølge klassiske homøopater kan vedvarende symptomer eller længerevarende forværring af symptomer dog være tegn på forkert dosering af det homøopatiske lægemiddel. Det er derfor vigtigt at kontakte sin homøopat, hvis man oplever dette.

Har du spørgsmål angående bivirkninger eller interaktion i forbindelse med et homøopatisk lægemiddel, så kontakt din læge eller en klassisk homøopat.

ViFAB anbefaler, at du informerer din læge, hvis du bruger klassisk homøopati samtidig med, du modtager lægelig behandling, så din læge har overblik over dine behandlinger.

Homøopatiske lægemidler

Ifølge klassiske homøopater kan børn også bruge klassisk homøopati, og der er i øvrigt ingen særlige forsigtighedsregler, som du skal være opmærksom på ved brug af homøopati.