Hvordan foregår en behandling med klassisk homøopati?

Den første behandling begynder med en grundig samtale, hvor den klassiske homøopat danner sig et indtryk af klienten og de problemer, som klienten henvender sig med.

Under samtalen vil den klassiske homøopat stille en lang række spørgsmål for at danne sig et billede af klienten. Den klassiske homøopat vil spørge ind til klientens liv, problemer og hvorfor klienten begynder behandlingen.

For at finde frem til den rette behandling spørger den klassiske homøopat typisk til:

  • Nuværende og tidligere symptomer og sygdomme
  • Spise- og søvnvaner
  • Fordøjelse
  • Humør og temperament
  • Vigtige hændelser i klientens liv, m.m.

På baggrund af samtalen vælger den klassiske homøopat, hvilket homøopatisk lægemiddel der bedst matcher de symptomer, der er mest karakteristiske eller som afviger mest fra klientens normale tilstand.

Symptomer skal her forstås bredt og kan være ændret humør, temperament og adfærd såvel som fysiske symptomer. Når den klassiske homøopat skal udvælge et homøopatisk lægemiddel betragter vedkommende alle symptomer og ikke blot de symptomer, der vedrører en medicinsk diagnose, som f.eks. allergi. Derfor kan den klassiske homøopat godt give klienter med den samme medicinske diagnose forskellige homøopatiske lægemidler.

Cirka fire uger efter den første behandling mødes klienten og den klassiske homøopat igen for at følge op på klientens tilstand. Ved efterfølgende behandlinger taler de om, hvad der er sket siden sidst, og om klienten har mærket en bedring eller forværring af symptomerne.

Udover at de fysiske symptomer mindskes, er øget livslyst, lysten til at tage initiativ og øget kreativitet vigtige tegn på korrekt behandling ifølge klassiske homøopater.

På baggrund af klientens reaktion på det homøopatiske lægemiddel tager den klassiske homøopat stilling til, om klienten skal fortsætte med eller have et nyt homøopatisk lægemiddel eller om behandlingen kan afsluttes.

Den første behandling varer typisk to timer, mens opfølgende behandlinger typisk varer 40 – 60 minutter. Hvor mange konsultationer den enkelte skal have afhænger af symptomerne, og hvor længe klienten har haft dem, men vil typisk være mellem fire og otte.

Ifølge klassiske homøopater skal behandling med klassisk homøopati føre til en bedring af symptomerne, og vil typisk også føre til, at klienten får mere energi, ro i sig selv og et bedre overordnet velbefindende.

Homøopatiske lægemidler indtages som tabletter eller dråber i munden.

Homøopatiske lægemidler