Autoriseret, eksamineret eller RAB-behandler

Autorisation er udbredt inden for det offentlige sundhedssystem, men hvad vil det sige at være autoriseret?

Og hvad betyder det, når en behandler oplyser, at vedkommende er eksamineret behandler?

Autoriseret behandler

En autorisation giver indehaveren ret til:

  • At bære en bestemt titel
  • At udøve et bestemt sundhedsfagligt erhverv

Ifølge autorisationsloven må alle behandle syge. Det er derfor ikke en forudsætning, at en behandler har autorisation.

Der er dog visse former for behandling, som man kun må udøve, hvis man har autorisation til det. Det gælder for eksempel operative indgreb, som kun læger må udføre.

Ved at autorisere bestemte sundhedspersoner signalerer myndighederne til befolkningen, at de pågældende personer har en bestemt uddannelse og dermed bestemte faglige kvalifikationer.

Som bruger kan du derfor forvente, at denne faglighed er tilstede, så længe den pågældende sundhedsperson har sin autorisation.

Autoriserede sundhedspersoner er blandt andet:

  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Jordemødre
  • Fysioterapeuter
  • Kliniske diætister
  • Kiropraktorer

I Danmark får alternative behandlere ikke autorisation.

Eksamineret behandler

I annoncer for alternativ behandling kan man undertiden læse, at en behandler er eksamineret. Dette er ikke det samme som, at behandleren er autoriseret.

At være eksamineret betyder, at den private skole, hvor behandleren har fået sin uddannelse, har etableret en eksamensordning, og at behandleren har bestået denne eksamen.

Ønsker du yderligere information om den alternative behandlers uddannelsesmæssige baggrund, må du spørge den pågældende behandler eller dennes organisation.

RAB-behandler

Registreret alternativ behandler (RAB-behandler) er en beskyttet titel, som kun må anvendes af behandlere, der opfylder en række krav til blandt andet uddannelse og god klinisk praksis.

En behandler kan søge om tilladelse til at anvende titlen hos en forening, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen som registreringsansvarlig brancheorganisation.

At være RAB-behandler betyder ikke, at behandleren har autorisation som alternativ behandler.

Valg af behander (om RAB-ordningen)