Alternativ behandling på sygehus

Brev til landets sygehuse fra Sundhedsstyrelsen, den 21. november 2000

Patienters ønske om at benytte alternativ behandling under indlæggelse på sygehus

Stadig flere danskere bruger alternativ behandling som supplement til den behandling, de modtager fra det etablerede sundhedsvæsen, og det vil nogle patienter gerne fortsætte med under sygehusophold.

I den forbindelse har Sundhedsministeriet bedt Sundhedsstyrelsen om at skrive til landets sygehuse med opfordring til så vidt muligt at acceptere patienters ønske om at benytte alternativ behandling under indlæggelse  på sygehus.

På konkret foranledning har Sundhedsstyrelsen tidligere opfordret til, at sygehusafdelinger så vidt muligt accepterer patientens ønske om at benytte alternativ behandling under indlæggelse.

I forlængelse heraf  skal Sundhedsstyrelsen nu generelt opfordre til, at sygehusafdelinger ikke modsætter sig patienters ønsker  om at anvende alternativ behandling under indlæggelse.

Såfremt en patient ønsker at modtage alternativ behandling under indlæggelse, bør den for sygehusbehandlingen ansvarlige læge tage stilling til, om den ønskede alternative behandling kan ske uden gene for arbejdet på afdelingen. Såfremt lægen er bekendt med, at behandlingen vil kunne indebære en risiko for patienten, skal lægen informere patienten herom og fraråde den alternative behandling.

Det kan til orientering oplyses, at  naturlægemidler i medfør af Lægemiddelloven godkendes af Lægemiddelstyrelsen efter en vurdering af kvaliteten samt af sikkerhed og effekt baseret på en litteraturvurdering. På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan ses en oversigt over godkendte naturlægemidler og vitamin-mineralpræparater og styrelsen vil i nærmeste fremtid offentliggøre produktresuméerne på sin hjemmeside.

Kvalitet, virkninger, bivirkninger og interaktioner ved andre former for alternativ medicin og alternativ behandling er kun i begrænset omfang dokumenteret, men der er  sjældent alvorlige bivirkninger eller komplikationer hertil,  om end der i nogle tilfælde er set interaktioner med lægemidler.

Sundhedsstyrelsen skal anbefale, at afdelingens retningslinier angående ovenstående problematik indarbejdes i afdelingens instruks.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at sygehuset ikke skal afholde udgifterne til alternativ behandling, som patienter ønsker at benytte ved siden af den behandling, som varetages af sygehuset.

Med venlig hilsen
Michael von Magnus