Prana, nadier og chakraer

Prana - Livsenergi

Til grund for flere alternative behandlingsformer ligger en forestilling om, at mennesket har et energisystem, hvis tilstand afhænger af en basal livsenergi. Indenfor ayurveda (traditionel indisk medicin) og yoga kaldes denne livsenergi for prana.

Her menes det, at prana optages gennem åndedrættet, og at man gennem åndedrætskontrol kan kontrollere prana.

Forudsætningen for et godt helbred er, at prana kan cirkulere frit i kroppen. Sygdom opstår, hvis cirkulationen bliver forstyrret, og energistrømmen kommer ud af balance.

Åndedrættet spiller derfor en central rolle i yogalæren, idet åndedrætskontrol skal stimulere livsenergien og opløse blokeringer i energistrømmen.

Nadier

Prana kommer rundt i kroppen via et net af energibaner, som kaldes nadier. De områder i kroppen, hvor natierne mødes, siges at være særlige energicentre kaldet chakraer.

Chakra

Chakraer er energicentre i kroppen, og findes der hvor nadierne mødes. 
De syv mest kendte chakraer kaldes rod-, hara-, solar plexus-, hjerte-, hals-, pineal- og kronechakra.

Du kan læse en mere om chakraer her:

Chakraer