Hvordan foregår zoneterapi?

ZoneterapiEt behandlingsforløb med zoneterapi varierer afhængigt af klientens sundhedstilstand og tilpasses den enkelte.

Den første behandling begynder altid med en grundig samtale, hvor zoneterapeuten danner sig et indtryk af de symptomer og gener, som klienten henvender sig med. Derefter undersøger zoneterapeuten klientens fødder og vurderer spændinger og ømhed i reflekszonerne. Zoneterapeuten mener nemlig, at hvis en del af kroppen ikke fungerer optimalt, bliver de tilsvarende reflekszoner ømme ved massage.

Reflekszoner i zoneterapien

Zoneterapeuten afgør på baggrund af samtalen og undersøgelsen, hvilke reflekszoner der skal behandles. Herefter behandler terapeuten de udvalgte zoner med massage og forskellige former for tryk.

Under behandlingen masserer zoneterapeuten føddernes under- og overside med lette tryk og skifter hele tiden mellem højre og venstre fod, da reflekszonerne gennemgås i en bestemt rækkefølge. Trykket på foden justeres efter klientens individuelle smertetærskel.

Ved de ømme reflekszoner forsøger zoneterapeuten at massere ømheden væk eller formindske den. Når ømheden er forsvundet, mener zoneterapeuten, at forstyrrelsen i den tilsvarende kropsdel er fjernet.

Ved efterfølgende konsultationer følger zoneterapeuten op på forandringer i klientens symptomer siden sidste behandling og tilpasser behandlingen til klientens aktuelle tilstand.

Behandling hos en zoneterapeut varer typisk en halv til en hel time. Hvor mange behandlinger der er nødvendige, afhænger af problemet. Ved akutte problemer, kan klienten ifølge zoneterapeuter ofte nøjes med få behandlinger, mens kroniske problemer som f.eks. allergi kræver flere behandlinger.

Kroppen kan reagere på zoneterapi på forskellige måder. Zoneterapeuter opfatter reaktionerne som en del af helbredelsesprocessen. Nogle typiske reaktioner er:

  • Afslappethed, træthed og mathed
  • Smertelindring, kriblen eller snurren i det syge kropsområde
  • En følelse af pludselig varme eller kulde i kroppen
  • Urin og afføring ændrer karakter
  • Humørsvingninger f.eks. glæde, lettelse, vrede, irritation osv.
  • Øget produktion af sved, urin og afføring.

Ifølge zoneterapeuter vil du som regel kunne mærke en effekt af zoneterapeutisk behandling inden for få dage i form af mere modstandskraft, bedre humør, bedre søvn og færre smerter. Problemer, der har stået på i lang tid, vil, ifølge zoneterapeuter, være længere tid om at forsvinde.