Cochrane om bivirkninger af alternativ behandling

Her kan du få overblik over, hvad den internationalt anerkendte forskningsdatabase Cochrane konkluderer om bivirkninger af alternativ behandling.

Kontakt din læge, hvis du overvejer at gå i gang med en behandling.

Kildeteksterne er på engelsk og indeholder fagudtryk.

Akupunktur, akupressur, elektroakupunktur og moxibustion

Generelt melder Cochrane-oversigterne ikke om udbredte eller alvorlige bivirkninger ved akupunktur, akupressur, elektroakupunktur eller moxibustion. Det betyder ikke nødvendigvis, at behandlingerne er bivirkningsfri. Registrering af bivirkninger er nemlig ofte mangelfuld i de forsøg, der er udført. I følgende tilfælde rapporterer Cochrane om bivirkninger:

Akupunktur mod autisme

Cochrane rapporterer om mulige bivirkninger i form af blødning, søvnforstyrrelser, irritabilitet, hyperaktivitet og gråd på grund af angst og smerte ved akupunktur mod autisme. Birvirkninger forekom i både interventions- og kontrolgruppen.

Akupunktur mod autisme

Akupunktur og højfrekvens TENS ved menstruationssmerter 

Cochrane rapporterer om mulige bivirkninger i form af muskelvibrationer, muskelspænding, hovedpine og let rødme og brændende fornemmelse på huden ved akupunktur og højfrekvens TENS ved menstruationssmerter.

Akupunktur og højfrekvens TENS ved menstruationssmerter 

Tryk på akupunkt P6 mod kvalme og opkastning efter operation

Cochrane rapporterer om svage bivirkninger i form af rødme, irritation, blodansamling, hævelse og kløe ved tryk på akupunkt P6 mod kvalme og opkastning efter operation.

Tryk på akupunkt P6 mod kvalme og opkastning efter operation

Aromaterapi, musikterapi og anden sansestimulation

Ingen af Cochrane-oversigterne rapporterer om alvorlige bivirkninger ved aromaterapi, musikterapi eller anden sansestimulation. Det betyder ikke nødvendigvis, at behandlingerne er bivirkningsfri. Registrering af bivirkninger er nemlig ofte mangelfuld i de forsøg, der er udført.

Homøopati

Ingen af Cochrane-oversigterne rapporterer om bivirkninger ved homøopati. Det betyder ikke nødvendigvis, at behandlingerne er bivirkningsfri. Registrering af bivirkninger er nemlig ofte mangelfuld i de forsøg, der er udført.

Massage, zoneterapi og manipulation med knogler og led

Generelt melder Cochrane-oversigterne ikke om udbredte eller alvorlige bivirkninger ved massage, zoneterapi eller manipulation med knogler og led. Det betyder ikke nødvendigvis, at behandlingerne er bivirkningsfri. Registrering af bivirkninger er nemlig ofte mangelfuld i de forsøg, der er udført. Cochrane rapporterer om bivirkninger i følgende tilfælde:

Brystmassage til fremme af veer og reducering af blødningsrisiko hos lav-risiko gravide 

Cochrane rapporterer, at højrisiko gravide ikke bør behandles med brystmassage til fremme af veer og reducering af blødningsrisiko, da der er uklarhed omkring bivirkninger. I en undersøgelse er der observeret flere dødsfald blandt nyfødte i gruppen af højrisiko gravide, som fik brystmassage, end i kontrolgruppen. Kvinderne, som tilhørte risikogruppen, var gået over tiden, havde forhøjet blodtryk eller der var tale om en mangelfuld vækst af fosteret i livmoderen. Cochrane rapporterer, at behandlingen muligvis er gavnlig hos lav-risiko gravide.

Brystmassage til fremme af veer og reducering af blødningsrisiko hos lav-risiko gravide 

Massage af livmoder til reducering af blødning efter fødsel

Cochrane rapporterer om bivirkninger i form af ubehag for kvinderne ved massage af livmoder til reducering af blødning efter fødsel.

Massage af livmoder til reducering af blødning efter fødsel

Massage mod mekaniske nakkelidelser 

Cochrane rapporterer om milde og forbigående bivirkninger ved massage mod mekaniske nakkelidelser.

Massage mod mekaniske nakkelidelser

Meditation, visualisering, bøn og hypnose

Ingen af Cochrane-oversigterne rapporterer om bivirkninger ved meditation, visualisering, bøn eller hypnose. Det betyder ikke nødvendigvis, at behandlingerne er bivirkningsfri. Registrering af bivirkninger er nemlig ofte mangelfuld i de forsøg, der er udført.

Åndedrætsteknikker, yoga, tai chi m.m.

Ingen af Cochrane-oversigterne rapporterer om bivirkninger ved åndedrætsøvelser, yoga, tai chi, ayurveda og lignende. Det betyder ikke nødvendigvis, at behandlingerne er bivirkningsfri. Registrering af bivirkninger er nemlig ofte mangelfuld i de forsøg, der er udført.