Hvad er ingen effekt?

Ingen effekt betyder, at forskerne har fundet tilstrækkeligt videnskabelig dokumentation for, at behandlingen er effektløs.

Vi placerer et resultat under "Ingen effekt" i følgende tilfælde:

  • Når Cochrane-oversigten konkluderer, at der ikke er nogen effekt af behandlingen, og
  • Når konklusionen er baseret på adskillige store, velgennemførte randomiserede, kontrollerede undersøgelser.

Vi tager udgangspunkt i den fulde artikel, ikke i resumeet.