Hvad er mulig positiv effekt?

Oversigtartikler, som er placeret i kategorien "Mulig positiv effekt", viser tendens til positiv effekt.

Vi placerer et resultat under "Mulig positiv effekt" i følgende tilfælde:

  • Når en positiv effekt beskrives i konklusionen eller de første linjer i klarteksten, men hvor forskerne ikke finder grundlag for generelle anbefalinger, for eksempel på grund af for få studier eller metodologiske svagheder ved undersøgelserne.
  • Når konklusionen om en positiv effekt efterfølges af, at der savnes mere forskning.

Vi tager udgangspunkt i den fulde artikel, ikke i resumeet.