Internationale netsteder

Links til organisationer, tidsskrifter og databaser i udlandet, som har relevans for alternativ behandling og naturmedicin.

Faglige interesseorganisationer

American Botanical Council Online (ABC) 
Nonprofit organisation som formidler videnskabelig information om den medicinske anvendelse af planter. 

American Holistic Nurses Association (AHNA)
Medlemsorganisation for holistisk orienterede sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle i og udenfor USA. Siden giver adgang til artikler om forskning i holistisk sygepleje.

British Medical Acupuncture Society
Hjemmeside med oversigt over information om akupunktur på internettet. Selskabet udgiver desuden tidsskriftet Acupuncture in Medicine, som der delvist er adgang til.

International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis
Hjemmeside udbudt af Society for Clinical and Experimental Hypnosis - en international gruppe af læger, sygeplejersker, psykiatrere, psykologer, tandlæger og socialrådgivere. Siden giver adgang til artikler om hypnose.

Statslige og mellemstatslige organisationer

National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM)
Verdens største officielle, statsligt funderede videns- og forskningscenter for alternativ behandling. Centeret er tilknyttet det amerikanske sundhedsministerium.

National Information Center for alternativ behandling (NIFAB)
Norsk statsligt støttet informationscenter med oplysninger om alternativ behandling.

The National Institute of Complementary Medicine (NICM)
Australsk statsligt støttet informationscenter, der har til hensigt at støtte forskning i komplementær medicin og oplyse om dokumenterede effekter.

The World Health Organization (WHO)
En underorganisation af FN med fokus på internationale sundhedsforhold. Hjemmesiden giver blandt andet adgang til WHOs rapporter om alternativ og komplementær medicin.

Forskningsinstitutioner

Complementary Medicine Group
Engelsk forskningsenhed tilknyttet Peninsula Medical School, University of Exeter, som forsker i effekten af og bivirkninger inden for alternativ medicin.

Nationalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medicin (NAFKAM)
Norsk forskningscenter under Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Tromsø. Centeret interesserer sig blandt andet for såkaldte exceptionelle sygdomsforløb.

National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM)
Stor og forgrenet national indsats for forskning og information om alternativ medicin, tilknyttet det amerikanske sundhedsministerium, National Institutes of Health (NIH). Lister over tilknyttede centre i USA findes på hjemmesiden.

Zentrum für Naturheilkundliche Forschung (ZNF)
Tysk undervisnings- og forskningsenhed baseret på den såkaldte Münchener Modell - et praktisk samarbejde mellem alternative og konventionelle behandlere. 

Institut für Naturheilkunde
Mindre schweizisk netværk af forskere, der, som del af deres sundhedsvidenskabelige arbejde, interesserer sig for visse former for alternativ medicin - særligt urtemedicin.

Kollegiale Instanz für Komplementärmedizin (KIKOM)  
En del af det schweisiske Universität Bern, hvor konventionel og komplementær medicin forenes i forskning og patientbehandling.

Tidsskrifter

Alternative Therapies in Health and Medicine
Tidsskrift for praktisk brug af alternative terapiformer inden for behandling og forebyggelse af sygdomme.

British Medical Journal
Anerkendt medicinsk tidsskrift med artikler om både konventionel og alternativ medicin.

Complementary Therapies in Medicine
Internationalt tidskrift om alternative behandlingsformer først og fremmest målrettet  praktiserende sundhedsfagligt personale.

Focus on Alternative and Complementary Therapies
Britisk tidsskrift som samler og oversætter artikler fra forskellige sprog i forskellige andre tidsskrifter for at give overblik over alternativ medicin.

The Lancet
Anerkendt internationalt medicinsk tidsskrift med artikler om konventionel og i et mindre omfang alternativ medicin. Du kan søge i Lancets arkiv, hvis du får et password - et password er gratis.

Online artikler og rapporter

Statens Beredning för Medicinsk Ütvärdering
Svensk institut, som arbejder med medicinsk teknologivurdering af blandt andet forskning i alternativ behandling. Se evt. rapporten "Behandling av astma och KOL – en systematisk kundskapssammenstälning" under punktet ”Rapporter”.

Biblioteker og databaser

CAMbase (Complementary and Alternative Medicine)
Tysk søgemaskine med oprindelse fra Witten/Herdecke Universitet, der indeholder over 80.000 artikler om komplementær og alternativ medicin.

CAMline
Canadisk database med oplysninger om naturmedicin og alternative behandlingsformer. Henvender sig til sundhedsfaglige personer samt brugere.

Cochrane-biblioteket (The Cochrane Library)
Internationalt anerkendt elektronisk database med forskningsbaseret viden fra hele verden om effekten af forskellige behandlinger, herunder alternativ behandling. Sproget er engelsk.

Vejledning til Cochrane-biblioteket
Dansksproget introduktion til Cochrane-biblioteket med svar på, hvad Cochrane-biblioteket er, og hvordan man bruger det.

National Library of Medicine, Acupuncture
Det amerikanske National Institutes of Health udbyder et af verdens mest omfattende medicinske biblioteker. Dette link fører til oplysninger om akupunkturs effekt på forskellige lidelser. 

Natural Medicines Comprehensive Database
Amerikansk database med oplysninger om plantemedicinske og dietære supplerende stoffer. Den opbygges af farmaceuter og læger og er den mest omfattende på området.

The Allied and Complementary Medicine Database (AMED)
Britisk online bibliotek under NHS Evidence Health Information Resources, der specialiserer sig i alternativ behandling.

PubMed - National Library of Medicine
Det amerikanske National Institutes of Health udbyder et af verdens mest omfattende medicinske biblioteker - Medline. PubMed er en søgemaskine som giver adgang til artiklerne i Medline.

Vejledning i søgning i PubMed MEDLINE 
Dansk vejledning i hvordan du søger i medicinske databaser med fokus på PubMed MEDLINE, som er blandt de mest brugte.

Vejviser

Homeopathy Home
Oversigt over både klinisk og kommercielt information om homøopati på internettet.

The Chiropractic Resource Organization (Chiro.org)
Non-profit organisation bestående af professionelle, der opdaterer siden, som giver adgang til omfattende kiropraktiske ressourcer på Internettet. Siden fokuserer på det videnskabelige mere end patientinformation.

Andet

Multilingual glossary of technical and popular medical terms in nine european languages
EU-finansieret ordbog over fagterminologi samt almindeligt brugte termer inden for det medicinske område.

Quackwatch
Privat hjemmeside udarbejdet af psykiateren Stephen Barrett, M.D. med det formål at bekæmpe svindel og myter, der relaterer sig til folks helbred - attituden over for alternativ og komplementær medicin er entydigt negativ.

James Lind Library 
Udviklet af The Royal College of Physicians of Edinburgh. Side om udviklingen i fair undersøgelser af behandlingsformer indenfor sundhedsområdet.

Organisationsoversigt