Forbrugerrådet: Vejledning om kosttilskud

Forbrugerrådet har bidraget til den vejledning om kosttilskud, som Fødevarestyrelsen har offentliggjort september 2005. Vejledningen har til formål at præcisere reglerne for produktion og salg af kosttilskud.

Forbrugerrådet er dog ikke tilfreds med den endelige udformning af vejledningen.

Gitte Gross, bromatolog i Forbrugerrådet med ansvar for kosttilskudsområdet, mener ikke, at vejledningen i tilstrækkelig grad varetager forbrugernes interesser.

Ringe krav til dokumentation

Ifølge vejledningen må en producent gerne reklamere med, at et kosttilskud har en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, hvis der er dokumentation for denne virkning. 

Problemet er dog ifølge Gitte Gross, at der ikke stilles særligt høje krav til graden af dokumentation.

”Vejledningen giver producenten mulighed for at reklamere for et produkts virkning, men stiller ikke krav om velfunderet dokumentation. Det betyder, at der i værste fald kan blive tale om vildledning af forbrugerne.”

Ingen information om interaktion og bivirkninger

Et andet problem ved vejledningen er ifølge Gitte Gross, at den ikke præciserer kravet til producenten om at informere forbrugerne om interaktion og bivirkninger.

”Sådan som vejledningen er formuleret, er det op til producenten selv, om han vil oplyse om interaktion og bivirkninger. Men hvis en producent må reklamere for et produkts virkning, er det også rimeligt at forlange, at han advarer om eventuelle bivirkninger.”

Da kosttilskud ikke har status som lægemidler, er der ikke noget lovmæssigt krav om registrering af interaktion og bivirkninger.

Hvis du vil vide mere

Via nedenstående links kan du få yderligere oplysninger om kosttilskud.

Hvad er kosttilskud?

Forbrugerrådet om kosttilskud