Publiceret .

Forskerne skal se på virkeligheden

af Jesper Madsen

Det går ud over patienterne, hvis vi ikke fremmer dialogen mellem læger og alternative behandlere. Og forskerne skal se meget mere på de konkrete sundhedsindsatser, mener australsk forsker.

Mange danskere ønsker et samarbejde på tværs af grænserne mellem sundhedsvæsenet og den alternative behandling. 


Men hvis alternativ behandling for alvor skal anerkendes i sundhedsvæsenet, kræver politikere og fagfolk mere dokumentation. Det behøver dog ikke kun at være i form af de velkendte kliniske effektforsøg – i stedet bør vi i højere grad se på, hvad der sker med økonomien, siger flere forskere.

Én af dem er dr. Amie Steel fra Sidney i Australien, som forsker i alternativ behandling ved ”Endeavour College of Natural Health”.

- Der findes mange undersøgelser, der viser, at en alternativ behandling isoleret set virker. Men det er meget nødvendigt, at vi får lavet flere undersøgelser, der ser på ”cost-benefit”, altså på både det sundhedsmæssige og det samfundsøkonomiske udbytte af at tilbyde folk noget alternativt oven i den normale behandling, siger Amie Steel.

- Man kan fx sammenligne to grupper, hvor den ene får normal behandling eller pleje, og hvor den anden i tilskud får noget alternativt. Her kan man så observere hvad der sker og undersøge hvilket udbytte patienterne får i de to grupper. Det er værdien og effekten af selve sundhedssystemet, der skal undersøges.

- Jeg synes vi som forskere bør beskæftige os meget mere med hvad der foregår ude i virkeligheden, og det kan vi gøre ved at lave forsøg, der helt konkret ser på hvad der sker, når folk får forskellige tilbud.

Integration nedefra

Både i Australien og i Danmark påpeger fagfolk, at integration og samarbejde vil være til gavn for patienterne. Men der er langt igen før man kan tale om vellykket integration, og der er stadig mange barrierer, der skal overvindes. Siger man, at man er alternativ behandler, mødes man i Australien ofte med fordomme.

- Det er en stor fejl, når mange læger nærmest påstår, at folk, der bruger alternativ behandling er idioter, men de praktiserende læger er dog langt mere åbne i dag end for 15 år siden, siger Amie Steel.

- Forandringerne kommer helt tydeligt nedefra, på det lokale plan, idet folk selv laver integrationen ved at ”blande selv”. Men den skal følges op af sundhedsvæsenet, fx ved obligatorisk undervisning af medicinstuderende.

- En del speciallæger bruger alternativ behandling, og nogle praktiserende læger henviser uformelt til en behandler, de kender og har tillid til – men derimod aldrig blot til en behandlingsform generelt.

Farligt for den gravide

Desværre er der også eksempler på, at manglende dialog kan gå ud over patienterne. Som eksempel nævner Amie Steel de gravide kvinder, der har aftaler med både en speciallæge (obstetriker) og en naturopat (holistisk behandler, der bl.a. bruger kosttilskud). Hele 90 procent af de gravide tager kosttilskud eller naturmedicin.

- Den gravide vil ofte gå til naturopaten og fortælle, hvad lægen har anbefalet – men omvendt tør hun ikke fortælle lægen, hvad naturopaten har sagt. Den slags bremser kommunikationen, og det kan i nogle tilfælde være til fare for den gravide kvinde, siger Amie Steel.

I Australien kan akupunktører, osteopater og kiropraktorer blive registreret hos det offentlige sundhedsvæsen på grundlag af deres uddannelse. De øvrige, som fx healere, kan ikke registreres, men er blot underlagt nogle etiske regler.

Amie Steel mener, at der naturligvis bør bruges ressourcer på at fremskaffe den nødvendige dokumentation, når det gælder alternativ behandling.

- Jeg mener, at idéen om evidensbaseret medicin har en naturlig rolle at spille inden for komplementær eller alternativ behandling – men ikke i form af en ”gylden standard”, man altid skal bruge i forskningen.

- Det gælder om at finde balancen mellem på den ene side den viden vi har fra traditionel, folkelig medicin og på den anden side moderne evidensbaseret lægevidenskab. Vi må som fagfolk træne vores kritiske sans, både hvad angår den måde vi forsker på og med hensyn til folkemedicinen, siger Amie Steel.

- Men den praksis og filosofi, der stammer fra de folkelige medicinske traditioner, bliver desværre ofte marginaliseret og kørt ud på et sidespor af læger og andre modstandere. 

---

Endeavour College of Natural Health