Publiceret .

Fra RAB til SA

af Jesper Madsen

Alternativt uddannede med en sundhedsuddannelse i bagagen kan ikke mere kalde sig "Registreret Alternativ Behandler" - Sygeforsikringen “danmark” har dog fundet en løsning på problemet

Brugerne af alternativ behandling har i nogle måneder kunnet få fx denne melding fra en zoneterapeut, som også er sygeplejerske: ”Jeg vil gerne give dig zoneterapi, men du skal vide, at jeg ikke må være registreret som alternativ behandler under RAB-ordningen, så du har ingen garanti for at jeg er en veluddannet zoneterapeut. Jeg kan godt blive RAB-registreret igen, men så må jeg opgive min autorisation som sygeplejerske…”

Siden 1. april 2015 har sundhedspersonale med autorisation ikke mere kunnet kalde sig ”RAB-registreret (Registreret Alternativ Behandler). Dette skyldes en præcisering fra 2014 af lovteksten, som bl.a. siger:
Stk.2. En alternativ behandler defineres i denne lov som en person, der udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed eller omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet. (…) Se hele lovteksten her

Det betyder juridisk set, at ingen samtidig kan være autoriseret i sundhedsvæsenet og RAB-registreret, uanset hvor veluddannede de måtte være som fx læge eller sygeplejerske. Men dette var ifølge lovens “mor”, Birthe Skaarup, daværende formand for sundhedsudvalget, slet ikke hensigten, da man i 2004 udarbejdede lovteksten.

Både Jordemoderforeningen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Dansk Sygeplejeråd har beklaget denne fortolkning af loven.

Anerkendt i “danmark”

Sygeforsikringen “danmark” har fundet en pragmatisk håndtering af RAB-problemet, og derfor kan man fortsat få tilskud til akupunktur og zoneterapi udført af sundhedsautoriserede – uanset den nye fortolkning af RAB-loven. “danmark” giver fortsat tilskud til akupunktur og zoneterapi udført af sundhedsautoriserede personer, når disse er:

  • registreret som sundhedsautoriserede 
  • anerkendte medlemmer af en brancheforening, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at RAB-registrere deres medlemmer 
  • uddannede zoneterapeuter eller akupunktører.


“danmark”s tilskudsordning forudsætter desuden at: 

  • de berørte behandlere vil blive tituleret ”Sundhedsautoriseret og anerkendt zoneterapeut/akupunktør” (SA). 
  • de berørte behandlere vil blive synliggjort på brancheforeningernes hjemmesider. 
  • der er sikkerhed for, at behandlerne opfylder lovens uddannelseskrav (RAB). 
  • alle behandlere lever op til God Klinisk Praksis og kontrolleres af de respektive brancheforeninger – herunder også mht. kravene om efteruddannelse ifølge lovens bestemmelser.

Brancheforeningerne har taget idéen til sig og har bedt deres dobbelt-uddannede medlemmer om at titulere sig ”SA”, Sundhedsautoriseret og Anerkendt.