Publiceret .

SF forslag om uafhængig forskning

af Jesper Madsen

Vi bør have en uafhængig institution, som skal forske i alternativ behandling og naturmedicin og skabe kendskab til disse behandlingsformer.

 
Dette har SF foreslået i folketinget den 23. februar, men der går et stykke tid før forslaget kommer til 1. behandling. Beslutningsforslaget hedder B67, ”Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en uafhængig institution, der skal sikre forskning i og udbrede viden om alternativ behandling og naturmedicin.”

Teksten fylder ikke meget: ”Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om oprettelse af en uafhængig institution under Sundheds- og Ældreministeriet senest primo oktober 2016. Den uafhængige institution skal sikre forskning i og udbrede viden om alternativ behandling og naturmedicin og udbrede kendskabet til alternativ behandling, der har vist sig egnet og virkningsfuld via anerkendte videnskabelige metoder”.

Som altid er det bemærkningerne til forslaget, der er interessante. Du kan læse det hele her.