Publiceret .

Vælg en RAB-behandler

af Jesper Madsen

RAB-ordningen er en god rettesnor, når man vil sikre sig en vis kvalitet inden for alternativ behandling

 

”Jeg har brug for en alternativ behandler.”

Der er tilsyneladende frit valg på alle hylder, men hvordan sikrer jeg mig, at der er kvalitet i det, jeg får tilbudt? Det er jo en jungle, når man googler rundt på nettet.

Mange alternative behandlere får især nye klienter via mund-til-mund metoden. De personlige anbefalinger er altid en god rettesnor, når man skal vælge behandler. Men er en tilfreds kusine eller kollega nok? Det var måske mest et spørgsmål om kemi?

Ingen alternative behandlere er ”godkendte” eller ”autoriserede” af det offentlige sundhedsvæsen. Men der er alligevel en måde, hvorpå man kan sikre sig, at der er tale om mere end god vilje og et weekendkursus hos den alternative behandler.

I 2004 vedtog folketinget ”RAB-loven”, som administreres af Styrelsen for Patientsikkerhed, og som har til formål at sikre en vis kvalitet i behandlingerne – men vel at mærke hverken at autorisere eller at sikre evidens for behandlingerne.

De vigtigste elementer i ordningen er:

  • Veldefinerede uddannelseskrav
  • Regelsæt for etisk standard og god klinisk praksis
  • Klagemuligheder for borgerne
  • Minimumskrav til brancheorganisationerne

Registreringsordningen gælder for alternative behandlere, der ”udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed eller omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, som for eksempel akupunktører og zoneterapeuter.” (Styrelsen for Patiensikkerhed).

En Registreret Alternativ Behandler skal være medlem af en brancheforening, der er godkendt som registreringsansvarlig af Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er i dag en lang række foreninger, som har opnået denne godkendelse, og de væsentligste krav til disse er, at de på følgende punkter skal opfylde lovens krav: De skal have et klageorgan samt et regelsæt for god klinisk praksis, og de skal som minimum stille de uddannelseskrav til medlemmerne, som kræves i RAB-loven.

Du skal være opmærksom på, at RAB-loven siden 1. april 2015 af myndighederne er præciseret således, at autoriseret sundhedspersonale ikke kan være registeret under RAB-ordningen. Dette var ikke forudset, da man lavede loven, men indtil politikerne evt. beslutter noget andet, kan fx en sygeplejerske ikke have autorisation og samtidig kalde sig fx ”RAB-registreret zoneterapeut”. Men bl.a. Sygeforsikringen “danmark” har fundet en midlertidig løsning. Læs mere her.

Læs mere detaljerne i RAB-ordningen her hos Styrelsen for Patientsikkerhed