Årsrapport

Årsrapporten er ViFABs afrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om det forgangne års faglige og økonomiske resultater.