Allopatisk medicin

Betegnelse for den vestlige lægevidenskab.

Se også allopati.