Anamnese

Patientens eller pårørendes redegørelse for patientens sygehistorie, herunder de iagttagelser patienten selv har gjort af sine reaktioner.