Antropologi

Studiet af mennesker og om sociale og kulturelle forhold.

Studiet af hvordan mennesker handler og tænker i forskellige kulturelle og sociale sammenhænge.

Det kan f.eks. være i familien, i religiøse og etniske grupper, på arbejdspladsen eller i et land. En antropologisk undersøgelse kan altså handle om alt fra forholdet mellem mænd og kvinder på en arbejdsplads til polske indvandreres forhold i Danmark eller familiestrukturer på Ny Guinea.

Antropologien analyserer materielle, sociale og politiske forhold, værdier, symboler og erkendelsessystemer i et helhedsperspektiv. Mennesket sættes i centrum for analysen, og man anskuer altid enkelt¬fænomener i en større social og kulturel sammenhæng.

Arbejdsmetoden er især indsamling af viden gennem feltarbejde. Feltarbejde består i ophold i det samfund, antropologen  ønsker at undersøge. Antropologen studerer og deler hverdagsliv og tanker med mennesker på stedet, for der igennem at forsøge at opnå viden om samfundets sociale og kulturelle fænomener.

Analysen af samfund i den ikke-vestlige verden har traditionelt været af særlig betydning for dannelsen af den antropologiske teori og metode. Dette er nu ved at ændre sig i takt med at flere antropologer vælger at lave feltarbejde i vestlige samfund.