Antroposofi

Åndelig bevægelse udformet af Rudolf Steiner (1861-1925).

Ifølge antroposofien er mennesket del af en trin-delt verden, hvor der kan opnås stadig højere sjælelige evner.

Ordet antroposofi kommer af de græske ord "anthropos" (menneske) og "sofia" (visdom), altså menneskevisdom eller viden om mennesket.