Antroposofisk medicin

Medicinsk retning med baggrund i Rudolf Steiners antroposofi.

Ifølge Rudolf Steiners antroposofi består mennesket af fire såkaldte væsens-led:

  • Det fysiske legeme (afspejler mineralriget)
  • Det æteriske legeme (afspejler planteriget)
  • Astrallegemet (afspejler dyreriget)
  • Jeg'et (menneskets væsenskerne)

De fire legemer indvirker på hinanden ved sygdom og sundhed.

Herudover har Steiner beskrevet en tredeling af mennesket:

  • Nerve-sansesystemet
  • Stofskiftesystemet
  • Det rytmiske system, som skal sørge for balance mellem nerve-sansesystemet og stofskiftesystemet

Som supplement til den almindelige medicin anvendes homøopatisk medicin udviklet og fremstillet med baggrund i antroposofiens tankegang, men også flere former for kunst- og bevægeterapi kan indgå i behandlingen.