Aura

En strålekrans eller glorie udgjort af et energifelt, som hævdes at omgive en persons krop.

Auraen består af fire lag, nemlig det æteriske, det astrale, det mentale og det åndelige/spirituelle. Nogle healere kan se disse lag som forskellige farver. De fire lag beskriver hver forskellige sider af mennesket. Det æteriske lag beskriver bl.a. menneskets livsenergi og fysiske velbefindende, det astrale følelserne, det mentale tankerne og bevidstheden og endelig beskriver det åndelige/spirituelle lag det åndelige aspekt af mennesket.

Auraen forstås som en slags ikke-fysisk krop, der afspejler hvad det enkelte menneske indeholder – herunder også den enkeltes helbredstilstand, ubalancer og blokeringer.