Autorisation

En autorisation er en godkendelse eller en ret til at udøve et bestemt erhverv, bære en bestemt titel eller udstede særlige attester eller dokumenter.

Autorisationer udstedes af Sundhedsstyrelsen på baggrund af en konkret ansøgning fra en person. Ved at autorisere bestemte sundhedsprofessionelle signalerer myndighederne til befolkningen, at de pågældende sundhedsfaglige personer har en bestemt uddannelse og dermed bestemte faglige kvalifikationer, og at brugerne kan have en forventning om, at denne faglighed er tilstede, så længe sundhedspersonen har sin autorisation.