Bekendtgørelser

Administrative regler udformes og udstedes af ministerierne som blandt andet bekendtgørelser, vejledninger og lovbekendtgørelser.

Bekendtgørelser indeholder regler, der fastlægger retsstillingen mellem borgere eller pålægger borgere pligter eller giver dem rettigheder over for det offentlige. Bekendtgørelser er bindende for borgerne ligesom loven.