Brugerundersøgelse

Undersøgelse af patienternes oplevelser eller tilfredshed med en bestemt behandling.