Chakra

Betegnelse for energicentre i den menneskelige krop, som bruges inden for flere filosofiske og åndelige traditioner fra østen. Chakra- begrebet bruges f.eks. i hinduisme, tibetansk buddhisme og andre former for buddhisme, og i flere alternative behandlingssystemer f.eks. det traditionelle indiske medicinske system ayurveda.

På sanskrit betyder chakra ’hjul’.

De forskellige filosofiske og åndelige traditioner angiver forskellige antal chakraer. Oftest angives det dog, at et menneske har syv primære chakraer (eller energicentre). Disse syv chakraer har forskellige fysiske og psykiske egenskaber og afspejler også forskellige bevidsthedsniveauer i mennesket.

Chakraernes funktion er blandt andet at fordele livsenergi (kaldet ’prana’) i kroppen. Forståelsen er, at når et menneske undertrykker impulser fra chakraerne, kan der opstå blokeringer. Blokeringen (eller ubalancen) i livsenergien kan i sidste ende føre til sygdom. Omvendt kan chakraerne også bruges til at forsyne sig med livsenergi f.eks. ved (fysiske) yoga-øvelser, åndedrætsøvelser og meditation.

Chakraernes navne og placering

De syv primære chakraerne er placeret langs og i forlængelse af rygsøjlen. Oftest angives navn og placering sådan:

  • Rod chakraet (på sanskrit: ’muladhara’); placering: for enden af rygsøjlen
  • Hara chakraet (på sanskrit: ’svadhistana’); placering: ca. en håndsbredde under navlen
  • Solar Plexus chakra (på sanskrit: ’manipura’); placering: solar plexus (over navlen og under ribbenene)
  • Hjerte chakra (på sanskrit: ’anahata’); placering: midt på brystet
  • Hals chakra (på sanskrit: ’vishudda’); placering: nederst på halsen
  • Pande chakra (på sanskrit: ’ajna’); placering: mellem øjenbrynene (det tredje øje)
  • Krone chakra (på sanskrit: ’sahasrara’): placering: på issen et par centimeter over hovedet.

Ud over de nævnte syv chakraer, er der en række andre chakraer, som har forskellig betydning inden forskellige filosofiske og åndelige traditioner.