Cochrane-centeret

Et videns- og forskningscenter på Rigshospitalet i København.

Centeret er en del af det såkaldte Cochrane-samarbejde - et internationalt netværk af eksperter, som kritisk gennemgår forskningsresultater fra hele verden om effekten af forskellige behandlinger, herunder alternativ behandling.

Læs mere om det Nordiske Cochrane Center