Cochrane-samarbejde

Et internationalt netværk af eksperter, som kritisk gennemgår forskningsresultater fra hele verden om effekten af forskellige behandlinger, herunder også alternativ behandling.

Resultaterne samles i det elektroniske Cochrane-bibliotek.

I Danmark er Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet i København en del af det internationale Cochrane-samarbejde.

Læs mere om Det Nordiske Cochrane Center