Deduktiv

At gå ud fra almene regler eller teorier og slutte sig til, hvad der gælder for enkelte tilfælde.

Problemstillingen i en undersøgelse kan have baggrund i en teori, som forskeren ønsker at teste i virkeligheden. Forskeren undersøger ved hjælp af indsamling og analyse af data, om teorien er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Denne undersøgelsesmetode kaldes deduktiv metode.