Empiri

Viden som er baseret på erfaring.

Bruges i videnskabelig sammenhæng som betegnelse for de indsamlede erfaringer, der bruges til at undersøge et emne, eksempelvis iagttagelser, data og statistiske sammenfatninger af disse.

Empirisk indsamlet materiale er derfor fakta, som kan erfares direkte eller gennem hjælpemidler til observation.