Evidens

Evidens er videnskabelig dokumentation, som forskerne er nået frem til ved brug af videnskabelige metoder.

Hvis der er evidens for effekten af en bestemt behandling, betyder det, at der findes videnskabelig dokumentation for, at behandlingen har den ønskede effekt.