Farmakologi

Læren om lægemidler og deres virkning.