Healing

Ordet ”healing” er engelsk og betyder ”helende” eller den praksis at hele. På dansk bruges betegnelsen ”healing” om en alternativ behandlingsform, hvis genstand kan være ting, planter, dyr og mennesker.

Healere arbejder ud fra en holistisk orientering, hvilket vil sige en oplevelse af, at alt i verden er uløseligt forbundet. De betragter derfor den enkelte klient i en bred sammenhæng, som udover det fysiske også tager højde for psykiske, følelsesmæssige, sociale og åndelige sider af klientens velbefindende.

Der er meget stor individuel variation i den måde, healere praktiserer healing på. Dog beskriver healere næsten altid healing som en overførsel af energi fra healeren - som regel via dennes hænder - til klienten. Energien kan komme fra healeren selv, eller healeren kan opleve at være en kanal for en udefrakommende energi. Nogle healere mener, at evnen til at heale er medfødt, mens andre mener, at det er noget alle kan lære.

Læs mere om healing