Hypnose

En ændret bevidsthedstilstand (trance), der får den hypnotiserede til at slappe af og svække sin kritiske sans.

I den hypnotiske trance er personen mere modtagelig for hypnotisørens anvisninger (suggestioner). Det udnytter behandleren ved at give personen instruktioner, som skal ændre vedkommendes adfærd eller lindre symptomer.

Ordet ”hypnose” stammer fra det græske ord ”hypnos”, som betyder søvn.

Se også:

Selvhypnose