Induktiv

Metodetilgang, hvor forskeren ud fra iagtagelser af virkeligheden laver generelle slutninger.

Problemstillingen i en undersøgelse kan have baggrund i mere eller mindre tilfældige og enkeltstående iagttagelser, som forskeren ønsker at undersøge nærmere. Forskeren forsøger med udgangspunkt i disse enkelte iagttagelser at arbejde sig frem til mere generelle forestillinger om et fænomen. Denne undersøgelsesmetode kaldes induktiv metode.

En undersøgelse med et induktivt udgangspunkt vil ofte medføre, at der udvikles en teori, som gøres til genstand for nye undersøgelser.