Karma

Karma er en del af reinkarnationstanken, som findes blandt andet i hinduismen og buddhismen. Karma forstås som summen af moralsk gode eller onde handlinger, som et menneske udfører i sin levetid, og som bestemmer dets skæbne i næste liv.