Klare mål

Klare mål er særlige mål for, hvilke services ViFAB tilbyder borgerne i indeværende år.

De klare mål indgår i Resultatkontrakten. ViFAB gør status over målopfyldelsen fire gang årligt.