Konsensuskonference

En gruppeproces til besvarelse af spørgsmål.

Der opstilles på forhånd en række spørgsmål. En række eksperter fremlægger den viden, de skønner er relevant for, at et tværfagligt sammensat panel (af lægmænd) kan besvare spørgsmålene. Efter en spørgeperiode, hvor panelet har mulighed for at stille eksperterne uddybende spørgsmål, trækker panelet sig tilbage for at formulere svar på de på forhånd stillede spørgsmål. Afslutningsvist præsenterer panelet resultaterne for eksperterne og evt. tilhørere.