Kontrolleret klinisk undersøgelse

Begrebet anvendes ofte synonymt med begreberne randomiseret undersøgelse eller randomiseret klinisk undersøgelse.

De fleste videnskabelige tidsskrifter er begyndt at anvende begrebet randomiseret undersøgelse frem for kontrolleret klinisk undersøgelse, fordi begrebet er mere præcist defineret. For en uddybelse se begrebet randomiseret klinisk undersøgelse.