Litteraturstudie

Indsamling og gennemgang af eksisterende litteratur for eksempel i rapporter, bøger og via internettet med henblik på at indkredse og opsamle viden om et bestemt emne.