MA-URI bodywork

Ved MA-URI bodywork kombinerer behandleren massage med "dans", musik og metoder til at heale og forløse. Hun varmer op med MA-URI massage. Derefter går hun over i bodywork, hvor hun nærmest masserer i slowmotion. Samtidig bruger hun alle sine sanser og evner til nøje at aflæse klientens krop og andre signaler. Hun vælger musik, der passer præcist til situationen, og sammenfatter signalerne i et ord eller en sætning, som hun siger højt til klienten. Hele tiden følger hun tolv principper, der kaldes Kaitinana-teknikker. De går ud på at bruge total opmærksomhed, totalt fokus, den rette timing, bevægelse og placering, præcision, rytme, åndedræt og empati/indføling, når hun udfører strøgene. Hun finjusterer disse principper for at skabe en spirituel forbundethed og for at hjælpe klienten til at rense, styrke og bringe harmoni til de fire legemer, vi består af ifølge MA-URI. Hun ser også sig selv som kanal for såkaldt spirituel, healende energi fra universet eller eventuelt fra forfædre eller spirituelle mestre/hjælpere. Behandleren mener, at disse metoder aktiverer en kraft hos klienten, der kaldes livsenergi (mauri), og hjælper hende til at forløse og bearbejde mange slags stress. Det kan være traumatiske oplevelser, mønstre, som ligger i generne, eller forstyrrende spirituelle energier. Formålet afhænger ligesom i MA-URI massage af, hvad klienten selv vælger at arbejde med for at udvikle sig og vokse som person. Hun har selv ansvaret for at ændre ting i sit liv. Behandlerens rolle er at vise hende vejen.

Hemi Hoani Fox, som er maori og newzealænder, og Katja Fox har udviklet MA-URI bodywork op gennem 1990'erne. Teorien er den samme, som ligger bag MA-URI massage. Derudover har de videreudviklet og udvidet polynesiske huna-principper og givet dem navnet Kaitinana. Det er også en del af teorien, at vi består af fire legemer: den fysiske, den følelsesmæssige og mentale, den spirituelle og den guddommelige bevidsthedsverden. Det er disse legemer, behandleren fokuserer på i MA-URI bodywork for at aktivere og genoprette harmoni mellem krop, sind og ånd.