Medicinsk teknologivurdering

Med medicinsk teknologivurdering (MTV) forstås en bred og flerfaglig analyse af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende medicinsk teknologi.

Med medicinsk teknologi forstås de metoder og det udstyr, der anvendes i opsporing, diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering og forebyggelse af helbredsproblemer.